söndag 19 augusti 2012

Att teckna är stort

Under 2012 och 2013 kommer jag att delta i ett projekt som samordnas av Nordiska Akvarellmuséet i Skärhamn. Det heter "Att teckna är stort". Jag kommer att arbeta tillsammans med Skärhamns skola för att på olika sätt föra in tecknandet i elevernas lärandeprocesser. På kickoff-dagen för projketet fick vi lyssna på Eileen Adams som är lärare och som länge har arbetat med att utforska tecknandets möjligheter i skolan. Projektet är inspirerat av Campaign for drawing i England där Eileen är engagerad. De anordnar regelbundet teckningsfestivaler under namnet The Big Draw. I år kommer en sådan festival att anordnas i Skärhamn vid Akvarellmuséet den 25/8. Jag och sex andra konstnärer kommer att ha var sin station där vi håller workshop i teckning. Välkommen dit!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar